प्रकृती : आरोग्याचा पॉडकास्ट | Prakruti : Health Podcast

प्रकृती : आरोग्याचा पॉडकास्ट | Prakruti : Health Podcast

Health is natural. Health is not dependency on medicines. Health is balance, equilibrium of the five elements within. Prakruti brings you learning and unlearning of our habits, food, exercise, rest and general daily routine. Small changes big difference. Prakruti brings you good recipes, exercises, fun and simple tricks and treatments, wonderful case studies and a lot more. 

कळतं पण वळत नाही!

कळतं पण वळत नाही!

तुमचा आरोग्याचा निश्चय कसा तडीस न्यायचा?

नियोजन - स्वयंपाकाचं, स्वास्थ्याचं ! Planning of healthy cooking

नियोजन - स्वयंपाकाचं, स्वास्थ्याचं ! Planning of healthy cooking

रोजच्या स्वयंपाकाचं नियोजन कसं करायचं, आरोग्यपूर्ण, वैविध्यपूर्ण, कमी वेळ खाणाऱ्या, कमी खर्चाच्या, चव...

नववर्षाचा संकल्प New Year Resolution

नववर्षाचा संकल्प New Year Resolution

नवीन वर्षाचे आरोग्यपूर्ण संकल्प New year resolutions for healthier life

घेतो झोप सुखे

घेतो झोप सुखे

झोप महत्त्वाची का आहे? झोप नीट होत नाही म्हणजे काय काय होतं? कधी झोपावं?किती तास झोपावं? झोप चांगली य...