अनुस्वाद : अनुवादांचा पॉडकास्ट | Anuswad: Translated Literature Podcast

अनुस्वाद : अनुवादांचा पॉडकास्ट | Anuswad: Translated Literature Podcast

Conversation and appreciation of translated literature from and into Indian languages. Created by TranslationPanacea (www.translationpanacea.in). Hosted by Vidula Tokekar (https://www.linkedin.com/in/vidula-tokekar-457b221b/) and Ujjwala Barve (https://www.linkedin.com/in/ujjwala-barve-25387518/) Having delivered language editions of about 300 titles in various languages to renowned publishers, they have many translation stories and insights to share. Anuswad will help readers to appreciate translated literature better. Anuswad will also be a friend of translators of literature.
अनुवादाला सुरुवात करण्यापूर्वी

अनुवादाला सुरुवात करण्यापूर्वी

कुठल्याही आशयाच्या अनुवादाला सुरुवात करण्यापूर्वी काय तयारी करायलाच हवी हे या भागात ऐका. अगदी थोडा वे...

Things Translators Do Every Day

Things Translators Do Every Day

Working with the successful translators and editors around the world, TranslationPanacea shortlisted ...

Anuswad S2E5 Kalchuvadu

Anuswad S2E5 Kalchuvadu

Anuswad brings to you,   Kalachuvadu which means ‘Time’s footprints’ in Tamil.  Kalachuvadu...

Anuswad : TranslationPanacea

Anuswad : TranslationPanacea

The host is the guest! Know more about TranslationPanacea in this episode. Our thinking, feeling, act...

अनुस्वाद पर्व २ भाग ३ आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्र Anuswad Season 2 Episode 3 AntarBharati Anuwad Suvidha Kendra

अनुस्वाद पर्व २ भाग ३ आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्र Anuswad Season 2 Episode 3 AntarBharati Anuwad Suvidha Kendra

अनुस्वाद पर्व २ भाग ३ आपल्याला ओळख करून देत आहे आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्राची. तिथल्या निसर्गरम्य...

Anuswad Season 2 Episode 2 Kelyane Bhashantar

Anuswad Season 2 Episode 2 Kelyane Bhashantar

25 Years of a movement called 'Kelyane Bhashantar'. It can be simply described as 'A quarterly period...

अनुस्वाद सत्र २ भाग १ धातुकार्य Anuswad Season 2 Episode 1 Dhatukarya

अनुस्वाद सत्र २ भाग १ धातुकार्य Anuswad Season 2 Episode 1 Dhatukarya

तुमच्या आवडत्या पॉडकास्टचे दुसरे सत्र सादर करताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे.  या सत्राचं स्वरूप...

Anuswad episode 10 The Girl in Room 105 अनुस्वाद भाग 10 द गर्ल इन रूम 105

Anuswad episode 10 The Girl in Room 105 अनुस्वाद भाग 10 द गर्ल इन रूम 105

द गर्ल इन रूम 105 हे प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांचं गाजलेलं आणि थोड्याशा वेगळ्या म्हणजे रहस्यकथेच्या अं...

Anuswad episode 9 Seven Habits अनुस्वाद भाग ९ सेवन हॅबिटस्

Anuswad episode 9 Seven Habits अनुस्वाद भाग ९ सेवन हॅबिटस्

सेवन हॅबिटस् ऑफ हायली इफेक्टिव्ह पीपल हे स्टीफन आर. कवी यांचं पुस्तक जगभर प्रचंड गाजलेलं आहे आणि कोट्...

Anuswad Episode 7 Gandhi अनुस्वाद भाग ७ गांधी

Anuswad Episode 7 Gandhi अनुस्वाद भाग ७ गांधी

'गांधीविचार' याचे अनेक पैलू आहेत, ७२ वर्षांनतरही त्यातल्या अनेकांवर अजूनही नव्याने संशोधन, विचार होत ...

Anuswad Epissode 6 Leben - Sweekrut अनुस्वाद भाग ६ स्वीकृत

Anuswad Epissode 6 Leben - Sweekrut अनुस्वाद भाग ६ स्वीकृत

Leben – Marathi edition स्वीकृत एक अतिशय संवेदनशील माणूस यकृत प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेतून आणि प्रत्...

Anuswad Episode 5 Harry Potter and Cursed Child अनुस्वाद भाग ५ हॅरी पॉटर आणि शापित पुत्र

Anuswad Episode 5 Harry Potter and Cursed Child अनुस्वाद भाग ५ हॅरी पॉटर आणि शापित पुत्र

कित्येक वर्ष लोकांच्या मनावर गारूड करणारी हॅरी पॉटर मालिका. तिचा आठवा भाग सुरू होतो सातव्या भागातील क...

Anuswad Episode 4 Immortal India अनुस्वाद भाग ४ अमर्त्य भारत

Anuswad Episode 4 Immortal India अनुस्वाद भाग ४ अमर्त्य भारत

Immortal India by Amish Tripathi – Marathi edition अमर्त्य भारत लोकप्रिय इंग्रजी लेखक अमीश त्रिपाठी य...

Anuswad Episode 3 When We Were Orphans Marathi अनुस्वाद भाग ३ व्हेन वुई वेअर ऑर्फन्स मराठी

Anuswad Episode 3 When We Were Orphans Marathi अनुस्वाद भाग ३ व्हेन वुई वेअर ऑर्फन्स मराठी

When We Were Orphans by Sir Kazuo Ishiguro – Marathi Translation नोबेल पुरस्कारप्राप्त लेखक काझुओ इशि...

Anuswad episode 2 Battle for Bittora अनुस्वाद भाग २ - बॅटल फॉर बिट्टोरा अर्थात जिन्नी

Anuswad episode 2 Battle for Bittora अनुस्वाद भाग २ - बॅटल फॉर बिट्टोरा अर्थात जिन्नी

पावित प्रदेशातील इलेक्सनची, इश्काची आणि दुश्मनीची रंगतदार कहाणी मूळ इंग्रजीत लिहिली आहे अनुजा चौहान य...

Anuswad 1 Byculla te Bangkok अनुस्वाद भाग १ भायखळा ते बँकॉक

Anuswad 1 Byculla te Bangkok अनुस्वाद भाग १ भायखळा ते बँकॉक

भायखळा ते बँकॉक या उज्ज्वला बर्वे यांनी अनुवाद केलेल्या पुस्तकाचं रसग्रहण. अनुवादाच्या दृष्टीने या पु...

Introduction to Anuswad : Aswad Anuwadacha

Introduction to Anuswad : Aswad Anuwadacha

मराठीमध्ये आणि मराठीतून अनुवादित झालेल्या पुस्तकांचं रसग्रहण करणारा पॉडकास्ट ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी शरद...