கடந்த கால தவறுகளை மறக்க என்ன செய்வது ? | Dealing With The Pains of The Past | Sadhguru Tamil

கடந்த கால தவறுகளை மறக்க என்ன செய்வது ? | Dealing With The Pains of The Past | Sadhguru Tamil

Sadhguru talks about dealing with the bitter memories of our past. பல வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த கசப்பான நிகழ்வுகள் இன்றும் கூட நம் நினைவில் நிலைத்திருந்து நம்மை கஷ்டப்படுத்துகின்றன. இதற்கு என்ன தீர்வு என்று சத்குரு இந்த வீடியோவில் கூறுகிறார். Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru talks about dealing with the bitter memories of our past.

பல வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த கசப்பான நிகழ்வுகள் இன்றும் கூட நம் நினைவில் நிலைத்திருந்து நம்மை கஷ்டப்படுத்துகின்றன. இதற்கு என்ன தீர்வு என்று சத்குரு இந்த வீடியோவில் கூறுகிறார்.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices