பைக்-ல சத்குருவோட அதிகபட்ச வேகம் எவ்ளோ?

பைக்-ல சத்குருவோட அதிகபட்ச வேகம் எவ்ளோ?

Behindwoods Avudaiyappan interviews Sadhguru on various topics and Sadhguru gives Candid and open answers. இந்த பேட்டியில், Behindwoods YouTube சேனலுக்காக ஊடகவியலாளர் திரு.ஆவுடையப்பன் முன்வைத்த பல சூடான மற்றும் சுவையான கேள்விகளுக்கு, சத்குரு அளித்த வெளிப்படையான பதில்களைக் காணலாம். Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Behindwoods Avudaiyappan interviews Sadhguru on various topics and Sadhguru gives Candid and open answers.

இந்த பேட்டியில், Behindwoods YouTube சேனலுக்காக ஊடகவியலாளர் திரு.ஆவுடையப்பன் முன்வைத்த பல சூடான மற்றும் சுவையான கேள்விகளுக்கு, சத்குரு அளித்த வெளிப்படையான பதில்களைக் காணலாம்.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices