உங்கள் குழந்தையின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக கணிசமான இன்வெஸ்ட்மென்ட் செய்தல் - Creating a sizeable corpus for your child's promising future

உங்கள் குழந்தையின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக கணிசமான இன்வெஸ்ட்மென்ட் செய்தல் - Creating a sizeable corpus for your child's promising future

இன்சூரன்ஸ் இன்சைட்ஸ் பாட்காஸ்டின் இந்த எபிசோடில், உங்கள் குழந்தையின் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக கணிசமான இன்வெஸ்ட்மென்ட் செய்வது பற்றி Policybazaar.com-ன் ஹெட் (இன்வெஸ்ட்மென்ட்) ஆன விவேக் ஜெயின் உடன் கலந்துரையாடி அறிந்து கொள்ளலாம்.

In this episode of Insurance Insights podcast, we spoke to Vivek Jain, Head, Investments at Policybazaar.com to discuss how to create a sizeable corpus for your child's bright future.

investment, policy bazaar,