ஸ்மார்ட் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் மூலம் நிதி ரீதியிலான சுதந்திரம் அடைதல் - Attaining Financial Freedom with Smart Investment Plans

ஸ்மார்ட் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் மூலம் நிதி ரீதியிலான சுதந்திரம் அடைதல் - Attaining Financial Freedom with Smart Investment Plans

Policybazaar.com-ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹெட் ஆன திரு. விவேக் ஜெயின் அவர்கள் நிதி ரீதியிலான சுதந்திரம் அடைவது பற்றியும் அதனை எவ்வாறு தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பது பற்றியும் விளக்கமாக எடுத்துரைக்கிறார். 
Vivek Jain, Head of Investments at Policybazaar.com talks about how one can attain and sustain financial freedom.