भाऊंनी समाधानाने आपली कथा सांगून पूर्ण केली. जिद्द आणि चिकाटीने एवढं यश संपादन करुनही भाऊंनी आपल्यातला साधेपणा कधीही सोडला नाही. ही बिकट वाट म्हणूनच ते यशापर्यंत नेऊ शकले.

Bhau concluded the narration of his story. Even after achieving great success with his sheer determination and perseverance, Bhau never let go of his simplicity. That’s why he could reach the pinnacle of success even after facing numerous hardships.