ഫിത്ർ സക്കാത്ത്– ഏറെ ആദരവോടെ ചെയ്യേണ്ട കർമം

ഫിത്ർ സക്കാത്ത്– ഏറെ ആദരവോടെ ചെയ്യേണ്ട കർമം

വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയുന്ന നാളുകളാണിത്. ഒരു മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിനു ശേഷം വരുന്ന പെരുന്നാളിന്റെ ആഘോഷത്തിലേക്കു പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടി ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതാണ് സക്കാത്ത്.

ഹസൻ സഖാഫി പൂക്കോട്ടൂർ
(അമീർ, മജ്‌ലിസുന്നൂർ ആത്മീയ സദസ്സ്)

കേൾക്കാം ‘റമസാൻ പുണ്യം’ മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്‌കാസ്റ്റിലൂടെ...

manorama podcast,ramzan podcast,ramzan punyam,spiritual podcast,podcast manorama,