महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलयन डॉलर्सचा टप्पा गाठेल?| Can Maharashtra become a trillion dollar economy? | Agri Unplugged
Shet MarketSeptember 10, 2023x
38
00:10:049.27 MB

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलयन डॉलर्सचा टप्पा गाठेल?| Can Maharashtra become a trillion dollar economy? | Agri Unplugged

गेल्या काही वर्षांत ह्या देशाच्या आर्थिक चिंतनात एक अंधश्रद्धा तयार झाली आहे. ती म्हणजे वेगवान आर्थिक वाढ हे एकच उद्दिष्ट गाठले की दारिद्र्याचा प्रश्न आपोआपच सुटतो. याला खरे तर फार पुरावा नाही. वास्तविक महाराष्ट्राला आर्थिक वाढीबरोबरच दारिद्र्य निर्मूलनाचा, विषमतेचा विचार स्वतंत्रपणे करावा लागेल. 

In the past few years, a superstition has formed in the economic thinking of this country. That is, if the single goal of rapid economic growth is achieved, the problem of poverty will automatically be solved. There really isn't much evidence for this. Actually, Maharashtra will have to think about poverty eradication and inequality separately along with economic growth.