What is spirituality and humanity? Explained by Smita Jaykar

What is spirituality and humanity? Explained by Smita Jaykar

अध्यात्म म्हणजे काय? अध्यात्म आणि धर्म याचा संबंध आहे का? अशी असंख्य प्रश्न Gen Z ला पडलेली असतात. या प्रश्नांची ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता जयकर यांनी सकाळच्या पॉडकास्टमध्ये उत्तरं दिलीयेत. स्मिता जयकर या Spiritual Healer, Guide आहेत.