స్వర్గ నరకాలు నిజంగా ఉన్నాయా? After Death Do You Go To Heaven or Hell
Sadhguru TeluguJanuary 19, 202400:08:11

స్వర్గ నరకాలు నిజంగా ఉన్నాయా? After Death Do You Go To Heaven or Hell

"భారతీయ సాంప్రదాయంలో దాన్ని వైతరణి అంటారు. వైతరిణి అంటే రక్షించేది అని, మిమ్మల్ని రక్షించడంలో గొప్పది అని. శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాక, సహజంగానే ప్రతి జీవి ఈ నది వైపుకి ప్రయాణిస్తుంది. కొందరు తాకి తిరిగి వెనక్కి వస్తారు, కొందరు అందులో నానతారు, కొందరు సులభంగా దాన్ని దాటేస్తారు, కొందరు అక్కడికక్కడే అందులో కరిగిపోతారు. అయితే తిరిగి వెనక్కి వస్తే మీరు మళ్ళీ పుడతారు" - సద్గురు సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/ మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు. See omnystudio.com/listener for privacy information. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

"భారతీయ సాంప్రదాయంలో దాన్ని వైతరణి అంటారు. వైతరిణి అంటే రక్షించేది అని, మిమ్మల్ని రక్షించడంలో గొప్పది అని. శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాక, సహజంగానే ప్రతి జీవి ఈ నది వైపుకి ప్రయాణిస్తుంది. కొందరు తాకి తిరిగి వెనక్కి వస్తారు, కొందరు అందులో నానతారు, కొందరు సులభంగా దాన్ని దాటేస్తారు, కొందరు అక్కడికక్కడే అందులో కరిగిపోతారు. అయితే తిరిగి వెనక్కి వస్తే మీరు మళ్ళీ పుడతారు" - సద్గురు

సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu 

అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/

మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org

సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu

అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu

సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app

యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices