రామ మందిరం ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 11 రోజులు అనుష్టానం చేయటంపై సద్గురు
Sadhguru TeluguJanuary 22, 202400:10:19

రామ మందిరం ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 11 రోజులు అనుష్టానం చేయటంపై సద్గురు

ఈ అనుష్ఠానం అనే ప్రక్రియ అనేక వ్యవధులలో చేస్తారు. ఒక సౌర చక్ర కాలం పాటు చేసే సాధకులు ఉంటారు, అంటే 12 ఏళ్లకు కొద్దిగా తక్కువ! 36 నెలలు చేసే వారు ఉంటారు, అలాగే కొంతమంది 90 రోజులు, 64 రోజులు, 33 రోజులు, 28, 21, 12, 11, 9, 7, 5, 3 రోజులు చేస్తారు - ఆ ప్రాణ ప్రతిష్ట రకాన్ని బట్టి! సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/ మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు. See omnystudio.com/listener for privacy information. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ఈ అనుష్ఠానం అనే ప్రక్రియ అనేక వ్యవధులలో చేస్తారు. ఒక సౌర చక్ర కాలం పాటు చేసే సాధకులు ఉంటారు, అంటే 12 ఏళ్లకు కొద్దిగా తక్కువ! 36 నెలలు చేసే వారు ఉంటారు, అలాగే కొంతమంది 90 రోజులు, 64 రోజులు, 33 రోజులు, 28, 21, 12, 11, 9, 7, 5, 3 రోజులు చేస్తారు - ఆ ప్రాణ ప్రతిష్ట రకాన్ని బట్టి! 

సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu 

అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/

మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org

సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu

అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu

సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app

యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices