కామసూత్రాన్ని ఎందుకు రాసారు? Kamasutra in Telugu
Sadhguru TeluguFebruary 06, 202400:07:09

కామసూత్రాన్ని ఎందుకు రాసారు? Kamasutra in Telugu

సద్గురు ఎం చెబుతున్నారంటే పునరుత్పత్తి అంగం మనిషి శరీరంలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. కాని ఈరోజున కామ కామం ప్రజల బుర్రలోకి ఎందుకు చేరిందంటే, పాశ్చాత్య సంస్కృతి ప్రభావం వలన ఇది తప్పు విషయం అని చెప్పడం జరిగింది. భారతీయ సంస్కృతిలో దీనిని జీవితంలో ఒక చిన్న అంశంగా మాత్రమే చూసారు. దీనిని సరైనదిగానో లేదా తప్పుగానో చూడలేదు. అందుకే మిగతా విషయాల గురించి రాసినట్టే దీని గురించి పుస్తకం రాయడం జరిగింది. సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/ మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు. See omnystudio.com/listener for privacy information. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

సద్గురు ఎం చెబుతున్నారంటే పునరుత్పత్తి అంగం మనిషి శరీరంలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. కాని ఈరోజున కామ కామం ప్రజల బుర్రలోకి ఎందుకు చేరిందంటే, పాశ్చాత్య సంస్కృతి ప్రభావం వలన ఇది తప్పు విషయం అని చెప్పడం జరిగింది. భారతీయ సంస్కృతిలో దీనిని జీవితంలో ఒక చిన్న అంశంగా మాత్రమే చూసారు. దీనిని సరైనదిగానో లేదా తప్పుగానో చూడలేదు. అందుకే మిగతా విషయాల గురించి రాసినట్టే దీని గురించి పుస్తకం రాయడం జరిగింది.

సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu 

అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/

మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org

సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu

అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu

సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app

 

యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices