దక్షిణ కైలాస అనుగ్రహాన్ని పొందండి! Access The Kailash of South With This Preparatory Process
Sadhguru TeluguJanuary 20, 202400:12:48

దక్షిణ కైలాస అనుగ్రహాన్ని పొందండి! Access The Kailash of South With This Preparatory Process

మాకు, ఈ వెల్లింగిరి పర్వతాలు కేవలం పర్వతాలు కాదు. నాకు, అది ఒక పెద్ద ఆలయం! అది ఒక విధమైన మరొక పార్శ్వాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. మీరు కనుక అందుకు సుముఖంగా ఉంటే, ఇది కేవలం మన్ను ఇంకా రాయి కాదు. అంతకంటే ఎంతో ఎక్కువ. ఇది ఒక విధమైన శక్తిని ఇంకా జ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంది - సద్గురు సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/ మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు. See omnystudio.com/listener for privacy information. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

మాకు, ఈ వెల్లింగిరి పర్వతాలు కేవలం పర్వతాలు కాదు. నాకు, అది ఒక పెద్ద ఆలయం! అది ఒక విధమైన మరొక పార్శ్వాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. మీరు కనుక అందుకు సుముఖంగా ఉంటే, ఇది కేవలం మన్ను ఇంకా రాయి కాదు. అంతకంటే ఎంతో ఎక్కువ. ఇది ఒక విధమైన శక్తిని ఇంకా జ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంది - సద్గురు


సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu 

అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/

మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org

సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu

అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu

సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app

 

యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices