सुधाकरपंतः सहकारी संस्थांचे मालक नव्हे, विश्वस्त!

सुधाकरपंतः सहकारी संस्थांचे मालक नव्हे, विश्वस्त!

कोरोनाशी दोन हात करतानाही पोळ्यासाठी शेतकऱ्यांनाउस बिलाचा हप्ता वेळेत देण्याची काळजी पंतांनी घेतली होती.