வளர்ச்சிப் பாதையில் செல்லும் இந்தியாவில் முதலீடு- என்ஆர்ஐ-களுக்கு ஒரு சாதகமான வாய்ப்பு - - Investing in India’s growth story: A favorable opportunity for NRIs

வளர்ச்சிப் பாதையில் செல்லும் இந்தியாவில் முதலீடு- என்ஆர்ஐ-களுக்கு ஒரு சாதகமான வாய்ப்பு - - Investing in India’s growth story: A favorable opportunity for NRIs

இன்சூரன்ஸ் இன்சைட்ஸ் பாட்காஸ்டின் இந்த அத்தியாயத்தில் பாலிசி பஜார் டாட்காம் நிறுவனத்தின் முதலீடுகள் பிரிவுத் தலைவர் விவேக் ஜெயின் அவர்களுடன் என்ஆர்ஐ-கள் ஏன் இந்தியாவில் முதலீடுகள் செய்யவேண்டும் என்பது குறித்துப் பேசினோம் 

In this episode of Insurance Insights Podcast, we spoke to Vivek Jain, Head, Investments at Policybazaar.com about why should NRIs invest in India. 

policy bazaar,