நீங்கள் மோட்டார் இன்சூரன்ஸை ஆன்லைனில் வாங்குவதற்கான வழிகாட்டி - Your guide to buying motor insurance online

நீங்கள் மோட்டார் இன்சூரன்ஸை ஆன்லைனில் வாங்குவதற்கான வழிகாட்டி - Your guide to buying motor insurance online

இன்சூரன்ஸ் இன்சைட்ஸ் பாட்காஸ்டின் இந்த அத்தியாயத்தில், மோட்டார் இன்சூரன்ஸை ஆன்லைனில் வாங்குவதன் நன்மைகள் குறித்து பாலிசி பஜார் டாட்காம் நிறுவனத்தின் மோட்டார் ரெனிவல் பிரிவின் தலைவர் அஷ்வினி தூபே அவர்களுடன் விவாதிக்கிறோம்.
In this episode of the Insurance Insights podcast, we discuss the benefits of buying motor insurance online with Ashwini Dubey, Head, Motor Renewals at Policybazaar.com.

insurance,policy bazaar,