இந்தியர்கள் இன்சூரன்ஸை எப்படி தேர்வு செய்கிறார்கள், அதில் விவரமில்லாமல் போய் விழுந்துவிடுவதில்லை - How Indians are choosing insurance, not just falling into it

இந்தியர்கள் இன்சூரன்ஸை எப்படி தேர்வு செய்கிறார்கள், அதில் விவரமில்லாமல் போய் விழுந்துவிடுவதில்லை - How Indians are choosing insurance, not just falling into it

பாலிசி பஜாரில் சேல்ஸ் டைரக்டர் மற்றும் கோ-ஃபவுண்டரான திரு. ஜெரி பூட்டியா அவர்கள், இன்சூரன்ஸ் உலகத்தின் பின்னணியில் நடப்பவை குறித்த கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிறார்.

 

Jerry Bhutia, Co-founder and Director of Sales at Policybazaar, answers questions about what goes on behind the scenes in the insurance world.

insurance,