இன்டிபெண்டன்ட் ஆன டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பிளான்கள் மூலம் இல்லதரிசிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் - Giving homemakers their due with independent term insurance plans

இன்டிபெண்டன்ட் ஆன டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பிளான்கள் மூலம் இல்லதரிசிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் - Giving homemakers their due with independent term insurance plans

இன்சூரன்ஸ் இன்சைட்ஸ் பாட்காஸ்ட் ஓட இந்த எபிசோடில், பாலிசி பஜாரில் சிபிஓ ஆக இருக்கும் திரு. சந்தோஷ் அகர்வால் அவர்கள், இந்தியாவின் ஃபர்ஸ்ட் கைன்ட் ஆஃப் புராடக்ட் ஆன, இல்லத்து அரசிகளுக்கான இன்டிபெண்டன்ட் ஆன டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பிளான்கள் பற்றி பேசுகிறார்.

In the latest episode of the Insurance Insights Podcast, Santosh Agarwal, CBO, Life Insurance at Policybazaar, talks about independent Term insurance cover for homemakers -- a first-of-its-kind product in India