Nava Vyapar with Shardul: Ft. Gautam Rege | Josh Software | EP 4 | Marathi Podcast #BusinessPodcast

Nava Vyapar with Shardul: Ft. Gautam Rege | Josh Software | EP 4 | Marathi Podcast #BusinessPodcast

१०० कोटी चा IT Josh कसं उभारलं? Entrepreneur झालो म्हणजे पैसा जास्त मिळत का? ९-५ Job आणि स्वतः चा व्यवसाय करणे ह्यात काय फरक आहे? Business मध्ये एकमेकांचा ट्रस्ट असणं किती महत्वाचं असतं? Business करताना passion किती महत्वाचं असतं? Big-fat salaried job सोडून business चालू करण्या पर्यंतचा प्रवास कसा होता अशाच काही प्रश्नांवर 'नवा व्यापार' च्या ह्या चौथ्या एपिसोड मध्ये आपण गप्पा मारल्या आहेत Gautam Rege, Founder & Director, Josh Software. 

#AmukTamuk #MarathiPodcast #NavaVyapar #JoshSoftware #BusinessPodcast

Credits:
Host: Shardul Kadam 
Guest: Gautam Rege 
Creative Producer: Omkar Jadhav 
Editor: Shrutika Mulay 
Edit Supervisor: Tanwee Paranjpe 
Production Assistant: Mohit Ubhe 
Intern: Sohan Mane

Connect with us: 
Twitter: https://twitter.com/amuk_tamuk
Instagram: https://www.instagram.com/amuktamuk/
Facebook: https://www.facebook.com/amuktamukpodcasts