അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ജയം ഉറപ്പെന്നു പറയുമ്പോഴും ബിജെപിയും അതിന്റെ നേതാക്കളും വെറുതേയിരിക്കുന്നില്ല. 10 വോട്ട് എങ്ങനെയും കൂടുതൽ സമാഹരിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണവർ. അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തോ? കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ, മുന്നണിയുണ്ടെന്ന തോന്നൽപോലും ജനിപ്പിക്കാതെ അവരിങ്ങനെ...കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ഇന്ത്യ ഫയൽ’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...
BJP and NDA are working hard to slow down the Indian alliance in the Lok Sabha elections. Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas talking here...

manorama online,manorama podcast,podcast manorama,india file,desheeyam podcast,national podcast,political podcast,jomy thomas,