തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാകില്ല പിൻഗാമിയെന്ന വാക്കു തെറ്റിച്ചാണ് മായാവതി ബിഎസ്പിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ സഹോദരപുത്രനെ ഏൽപിക്കുന്നത്. തീർത്തും ദുർബലമായ പാർട്ടിക്ക് ആകാശ് ആനന്ദിന്റെ യുവത്വം ശക്തി പകരുമെന്ന ചിന്തയാകാം കാരണം. കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റ്...

Can Mayawati successor Akash Anand revive BSP's electoral fortunes? Hear more in the new episode of Malayala Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas' 'Desheeyam' podcast...

manorama podccast,desheeyam podcast,podcast desheeyam,news podcast,political podcast,desheeyam manorama,jomy thomas,malayalam podast,mayawati,