मानवतचं नरबळी कांड | Human Sacrifice case of Manavat Village in Maharashtra | Crime Unplugged (Marathi Crime Podcast)

मानवतचं नरबळी कांड | Human Sacrifice case of Manavat Village in Maharashtra | Crime Unplugged (Marathi Crime Podcast)

अंधश्रद्धांबाबत अनेकदा बोललं जातं. पण या अंधश्रद्धा कमी होत नाहीत. अंधश्रद्धेपाटी घडलेल्या एका हत्याकांडानं ७० च्या दशकात अवघा महाराष्ट्र हादरला होता..मानवत हत्याकांड म्हणून हे प्रकरण ओळखलं जातं….अंगावर शहारे आणणाऱ्या या प्रकरणाविषयी ऐका…..

Superstitions are often talked about. But these superstitions do not diminish. In the 1970s, Maharashtra was shaken by a spate of superstitious murders. This case is known as the "Human Sacrifice Case of Manavat Village in Maharashtra." Listen to this shocking case...

marathi crime,crime podcast,marathi stories,fiction,