Anger | Khuspus with Omkar | Emotions Crash course | EP 5 | Dr. Shirisha Sathe #MentalHealth | Marathi Podcast

Anger | Khuspus with Omkar | Emotions Crash course | EP 5 | Dr. Shirisha Sathe #MentalHealth | Marathi Podcast

आपल्याला राग येतो म्हणजे नक्की काय होतं? क्रोध अनावर होतो तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये काय घडत असतं? क्रोध आवरण्यासाठी काय tools उपयोगी ठरू शकतात? राग आल्यानंतर आपल्याला समोरच्या व्यक्तीला इजा न पोहोचवता आपलं म्हणणं समोरच्यापर्यंत कसं पोहोचवता येईल?
या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर आम्ही चर्चा केली आहे डॉ. शिरीषा साठे यांच्यासोबत. 

Credits:
Guest: Dr. Shirisha Sathe 
Host: Omkar Jadhav 

Creative Producer: Shardul Kadam 
Editor: Shrutika Mulay
Edit Supervisor: Tanwee Paranjpe 
Edit assistant: Mohit Ubhe
Intern: Sohan Mane


Connect with us: 
Twitter: https://twitter.com/amuk_tamuk
Instagram: https://www.instagram.com/amuktamuk/
Facebook: https://www.facebook.com/amuktamukpodcasts
Spotify: Khuspus 
#AmukTamuk #MarathiPodcasts #Khuspus #Mental Health

ats,