Ek baar Mithila Naresh ne Gonu Jha ko apna salahkar niyukt karne chaha lekin darbari aisa nahi chahate the kyu ki o Gonu Jha se jalte the... lekin Gonu Jha ne apni chalaki se pad bhi pa liye aur Inaam bhi…

Gonu Jha Ke Kisse,RJ Chokha,Radio Jockey,BIG FM,BIG FM podcast,BIG FM Radio,Radio channel,Regional podcast,Indian Podcast,