CCBK Explainer: Modus operandi of age-fudging in cricket
Coffee, Cricket Aani Barach KaahiFebruary 22, 2022x
4
00:12:3011.55 MB

CCBK Explainer: Modus operandi of age-fudging in cricket

एखाद्या खेळाडूवर वय चोरण्याचे आरोप होणे हे काही भारतीय क्रीडाक्षेत्राला, विशेषतः क्रिकेटला, नवीन नाही. समजून घेण्याचा प्रयत्न करू वय कमी का करावंसं वाटते, ते कसं जमू शकते आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात