ഡിജിറ്റലിലും അത്ര എള്ളോളമല്ല കള്ളം
Bull's EyeSeptember 08, 202300:05:38

ഡിജിറ്റലിലും അത്ര എള്ളോളമല്ല കള്ളം

ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചത്. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചെന്നാലോ തട്ടുകടയിൽ ചെന്നാലോ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു ഡിജിറ്റലായാണ് പണമിടപാട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പണമിടപാടുകളിൽ വലിയ തട്ടിപ്പുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതു മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോർ...

Digital payment has taken every sector by storm. petrol pumps, tea shops etc. experience rapid change of digital payment. Digitization has also led to the mushrooming of fraudsters.. P Kishore, Senior Correspondent at Malayala Manorama, analysis this on the Manorama Online Podcast....

manorama podcast,podcast manorama,bullseye podcast,business boom,p kishore,