भाऊंनी पूर्ण लक्ष मसाल्यांच्या व्यवसायावर केंद्रित करताच मालाची विक्री वाढू लागली. भाऊबंदांची जबाबदारी आता भाऊ अधिक समर्थपणे निभावून नेऊ लागले. एकिकडे सुखाचे दिवस येत असतानाच आपलं पितृछत्र हरपल्याचं दुःखही भाऊंना सहन करावं लागलं.

As Bhau shifted his entire focus to the spices business, the sale went up. He started taking better care of his brothers and living up to his responsibilities. While happiness was making a way into their lives, Bhau had to deal with the untimely loss of his beloved father.