स्वतःसाठी कधीच काही न करता कायम कुटुंबासाठी कष्ट उपसणार्‍या भाऊ व बाईंनी आपल्या आनंदासाठी केलेला परदेश दौरा! पर्यटन करतानाही आपली निरिक्षणशक्ती जागृत ठेवून भाऊंनी त्या प्रवासाचा आस्वाद घेतला.

After always keeping their family’s interests ahead of them and after a lifetime of working hard for the family, Bhau and Bai finally go on an international trip for their own happiness. Even while travelling, the observer in Bhau stayed alive and he enjoyed the trip in his unique way.