I Need A Friend, Dear | Episode 7 | Bhoot Bhulaiya - Hindi Horror Podcast

I Need A Friend, Dear | Episode 7 | Bhoot Bhulaiya - Hindi Horror Podcast

Pune city se ek ke baad ek ladkiyan gayab ho rahi thi, woh bhi ek hi tarike se. Police ko unka koi suraag nahin mil raha tha. Kaun kar raha tha yeh, koi insaan ya phir koi aur...? Aur kyon? Jaanne ke liye suniye suspense se bharpoor, dil dahlane wale kahaani - I Need A Friend, Dear.

Pune city se ek ke baad ek ladkiyan gayab ho rahi thi, woh bhi ek hi tarike se. Police ko unka koi suraag nahin mil raha tha. Kaun kar raha tha yeh, koi insaan ya phir koi aur...? Aur kyon? Jaanne ke liye suniye suspense se bharpoor, dil dahlane wale kahaani - I Need A Friend, Dear.

CREDITS
Bhoot Bhulaiya: A Horror Podcast
Produced By: Kommune India
Stories By: Jatin Bhasin
Voice Artist: Anuj Gurwara
Script Written By: Deepti Mittal
Audio Production: 3D Headroom
Episode Supervised By: Ikroop Chamba

horror,hindi horror,horror podcast,horror india,indian horror podcast,jatin bhasin,anuj gurwara,delhi noir,kommune,kommune podcast,kommune india,kommune podcasts,bhoot bhulaiya,storytelling,hauntings of delhi city,haunting,scary podcast,