తమలపాకు ఇంకా వక్క వల్ల ప్రయోజనాలు Incredible Benefits of Betel Leaf And Nut
Sadhguru TeluguJanuary 21, 202400:15:30

తమలపాకు ఇంకా వక్క వల్ల ప్రయోజనాలు Incredible Benefits of Betel Leaf And Nut

"తమలపాకుకు అత్యధిక స్థాయి సూర్యరశ్మిని శోషించుకోగల సామర్థ్యం ఉంది. దీన్ని నీటి మీద ఉంచితే, కాడ ఎప్పుడూ కూడా ఉత్తరం వైపుకు చూపిస్తుంది. ఈ ఆకు మానవ చర్యను మరో స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. దాని కాడ ఎంత సునిసితమైనదంటే అది గ్రాహ్యతకు మార్గం కాగలదు" - సద్గురు సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/ మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు. See omnystudio.com/listener for privacy information. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

"తమలపాకుకు అత్యధిక స్థాయి సూర్యరశ్మిని శోషించుకోగల సామర్థ్యం ఉంది. దీన్ని నీటి మీద ఉంచితే, కాడ ఎప్పుడూ కూడా ఉత్తరం వైపుకు చూపిస్తుంది. ఈ ఆకు మానవ చర్యను మరో స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. దాని కాడ ఎంత సునిసితమైనదంటే అది గ్రాహ్యతకు మార్గం కాగలదు" - సద్గురు 

సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu 

అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/

మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org

సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu

అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu

సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app

 

యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices