మీకు పెళ్ళైనా, కాకపోయినా ఈ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి! Married or Not, Carry This With You | Sadhguru
Sadhguru TeluguJanuary 14, 202400:14:06

మీకు పెళ్ళైనా, కాకపోయినా ఈ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి! Married or Not, Carry This With You | Sadhguru

"తోడు కావాలనుకుంటే తీసుకోండి, కానీ దాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తారు అన్నది చాలా ముఖ్యం. మీరు దీన్ని వివేకంతో నిర్వహించాలనుకుంటే, మీరు నిర్వర్తించాల్సిన ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, అతిముఖ్యంగా మీ పిల్లలతో, మీరు దీన్ని తప్పక చెయ్యాలి- మీ మానసిక, భావోద్వేగ చట్రం ఎప్పుడూ జీవితం యొక్క ప్రాధమిక వాస్తవం చుట్టూ ఉండాలి. అదేంటంటే ‘మీరు చనిపోతారు’ అనే విషయం" అని అంటున్నారు సద్గురు. సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/ మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు. See omnystudio.com/listener for privacy information. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

"తోడు కావాలనుకుంటే తీసుకోండి, కానీ దాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తారు అన్నది చాలా ముఖ్యం. మీరు దీన్ని వివేకంతో నిర్వహించాలనుకుంటే, మీరు నిర్వర్తించాల్సిన ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, అతిముఖ్యంగా మీ పిల్లలతో, మీరు దీన్ని తప్పక చెయ్యాలి- మీ మానసిక, భావోద్వేగ చట్రం ఎప్పుడూ జీవితం యొక్క ప్రాధమిక వాస్తవం చుట్టూ ఉండాలి. అదేంటంటే ‘మీరు చనిపోతారు’ అనే విషయం" అని అంటున్నారు సద్గురు.

సద్గురు అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ https://youtube.com/@SadhguruTelugu 

అధికారిక ఇన్స్టాగ్రాం పేజ్ https://www.instagram.com/sadhgurutelugu/

మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి http://telugu.sadhguru.org

సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ https://www.facebook.com/SadhguruTelugu

అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ https://twitter.com/sadhguru_telugu

సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి http://onelink.to/sadhguru__app

 

యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక ఆధ్యాత్మిక గురువు. కార్యశీలతతో కూడిన విశిష్టమైన ఆయన జీవితం మరియు ఆయన చేస్తున్న కృషి, యోగా అన్నది ఒక సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్రమనీ, మన కాలానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది అని గుర్తుచేసే మేలుకొలుపు.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices