ஜாதி மதம் எதற்கு? | எது காதல்?

ஜாதி மதம் எதற்கு? | எது காதல்?

Sadhguru's interaction with the students of Loyola College, Chennai. You can watch Sadhguru's interesting take on caste system, about love etc. ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்களுடன் சென்னை லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டபோது, மதம் ஜாதியெல்லாம் எதற்கு?, காதல் என்றால் என்ன? இதுபோன்ற சுவாரஸ்ய கேள்விகளுக்கு சத்குரு கூறிய சிந்திக்க வைக்கும் பதிலை இந்த ஒளிப்பேழையில் காணலாம். Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru's interaction with the students of Loyola College, Chennai. You can watch Sadhguru's interesting take on caste system, about love etc.

ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்களுடன் சென்னை லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டபோது, மதம் ஜாதியெல்லாம் எதற்கு?, காதல் என்றால் என்ன? இதுபோன்ற சுவாரஸ்ய கேள்விகளுக்கு சத்குரு கூறிய சிந்திக்க வைக்கும் பதிலை இந்த ஒளிப்பேழையில் காணலாம்.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices