केशरकाकू क्षीरसागरः मातब्बर, धाडसी नेत्या

केशरकाकू क्षीरसागरः मातब्बर, धाडसी नेत्या

डोक्यावरून महिलांचा पदर ढळायला भाग नसे, त्या काळात केशरकाकू राजकारणात सक्रिय झाल्या.