ஸ்டூடண்ட் டிராவல் இன்சூரன்ஸுக்கான முழுமையான வழிகாட்டுதல் - Your complete guide to student travel insurance

ஸ்டூடண்ட் டிராவல் இன்சூரன்ஸுக்கான முழுமையான வழிகாட்டுதல் - Your complete guide to student travel insurance

இந்த எபிசோடில், பாலிசி பஜாரின் புராடக்ட் ஹெட் ஆன திரு. மனஸ் கபூர் அவர்கள் - மாணவர்கள் வெளி நாடுகளில் தங்கள் மேற்படிப்பைத் தொடர விரும்பினால், அவர்கள் ஒரு ஸ்டூடண்ட் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை வாங்குவது தான் சிறந்தது என்பது பற்றி விளக்கமாக எடுத்துச் சொல்கிறார். 

In this episode, Manas Kapoor - Product Head at Policybazaar - explains why it’s wise to purchase a student travel insurance policy from India if you wish to study abroad.