கார்ப்பரேட் இன்சூரன்ஸ்-ன் மாறிக் கொண்டே இருக்கும் டைனமிக்ஸைப் பற்றி புரிந்துகொள்க - Understanding the changing dynamics of corporate insurance

கார்ப்பரேட் இன்சூரன்ஸ்-ன் மாறிக் கொண்டே இருக்கும் டைனமிக்ஸைப் பற்றி புரிந்துகொள்க - Understanding the changing dynamics of corporate insurance

இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வரை, கார்ப்பரேட் இன்சூரன்ஸ் என்பது பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் மட்டுமே வழங்கக் கூடிய ஒரு வழக்கமான ஊழியர் பெனிஃபிட் ஆகவே பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த இரண்டு வருடங்களில், இது அவசரகால நிதியாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைத் துணையாக மாறிவிட்டது. 

Until two years back, Corporate Insurance was largely seen as a customary employee benefit offered by large corporates. In the past two years, it has made the essential shift from being an emergency fund to becoming a healthy lifestyle companion. 

policy bazaar,insurance,investment,