സ്ഥാനാർഥികളോട് ഒരു ചോദ്യം: കുടുംബശ്രീയും എംപി ഫണ്ടും ആരുടെ തറവാട്ടു സ്വത്ത്...?
NewSpecialsApril 03, 202400:08:498.13 MB

സ്ഥാനാർഥികളോട് ഒരു ചോദ്യം: കുടുംബശ്രീയും എംപി ഫണ്ടും ആരുടെ തറവാട്ടു സ്വത്ത്...?

കുടുംബശ്രീ എന്ന ആശയത്തിനു വിത്തിട്ടവരിൽ ഒരാളെന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന ഡോ. തോമസ് ഐസക്കിന് കുടുംബശ്രീ യോഗത്തിൽ ചെന്നതിന്റെ പേരിൽ താക്കീതോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സിപിഎം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ഒരുകാലത്ത് ‘ധനദുർവിനിയോഗം’ എന്നു പറഞ്ഞ് സിപിഎം വിമർശിച്ച എംപി ഫണ്ടിന്റെ പേരിൽ വിവാദം കനക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്കു നേരെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. അവയുടെ ഉത്തരം തേടുകയാണ് ‘ദ് പവർ പൊളിറ്റിക്സി’ൽ മലയാള മനോരമ കൊല്ലം ബ്യൂറോ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ജയചന്ദ്രൻ ഇലങ്കത്ത്

Is it not possible for Lok Sabha candidates to seek votes from Kudumbasree members? What would happen if Dr. Thomas Issac did so? The incident raises questions about the ownership of Kudumbasree and the MP Fund. Malayala Manorama Kollam bureau's special correspondent explains this in 'The Power Politics' podcast.