ഇന്ത്യയ്ക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോകകപ്പിൽ അവസരം; പക്ഷേ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

ഇന്ത്യയ്ക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോകകപ്പിൽ അവസരം; പക്ഷേ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

ഫുട്‌ബോളിന്റെ തുടക്കം എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഫുട്‌ബോളിന് സമാനമായ പല കായിക വിനോദങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീസിലെ എപിസ്‌കൈറോസ്, റോമിലെ ഹാര്‍പാസ്റ്റം (ഫോളിസ്), ചൈനയിലെ സൂചു, ജപ്പാനിലെ കെമാരി തുടങ്ങിയവ അവയില്‍പ്പെടും. ആധുനിക ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഉദയം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എ.ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതലാണ് ആധുനിക ഫുട്‌ബോള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകളില്‍ പ്രചാരമാരംഭിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ് വിശേഷങ്ങളുമായി മനോരമ ഓൺലൈനും ഒപ്പമുണ്ട്. ‘29 ഫുട്ബോൾ നൈറ്റ്’– മനോരമയുടെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ സ്പെഷൽ പോഡ്കാസ്റ്റ്...

The exact origin of football is unknown. But numerous sports that are comparable to modern football have been played all across the world. They include Kemari in Japan, Episkyros in Greece, Harpastum (Folis) in Rome, and Suchu in China. England is credited with creating modern football. Since the eighth century A.D., modern football has gained popularity throughout the British Isles. Manorama Online is also with those Football World cup specials. '29 Football Nights' - Manorama's World Cup Football Special Podcast... 

FIFA, Worldcup, football worldcup, sarathlal chitadimangalath, sports podcast malayalam, malayalam podcast, manorama podcast, football worldcup statrs,