പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയമന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോഴും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്കു മാറിയപ്പോഴും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ദ്രൗപദി മുർമുവുമായി സർക്കാർ അകൽച്ചയിലല്ല. എന്നിട്ടുമെന്തേ രാഷ്ട്രപതി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു? കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...

When the new Parliament building was dedicated and the Parliament session was shifted to the new facility, the absence of the President was noted. The government is not at loggerheads with Draupadi Murmu. And why is the President excluded? Hear more in the new episode of Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas' 'Desheeyam' podcast.

jomy thomas,dhesheeyam,draupati murmu,india,indian,constitution,malayala manorama,manorama online podcast,manorama online,