പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഷ്ടിച്ചു മൂന്ന് മാസമേയുള്ളു എന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെയും പ്രശ്നമാണ്. ബിജെപിക്ക് സമയക്കുറവില്ല. അവർ തയാറെടുപ്പ് ഇനി തുടങ്ങുകയല്ല, എന്നേ തുടങ്ങിവച്ചത് തുടരുകയാണ്. കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റ്...

The election countdown has begun. How do the strategies of Congress and BJP differ at their core? Hear more in the new episode of Malayala Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas' 'Desheeyam' podcast....

Desheeyam podcast,Podcast,Manorama Podcast,Malayalam Podcast,Political Podcast,