70 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുക, കൂടുതൽ വനിതകളെ മത്സരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാവും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും തന്റെ തന്ത്രങ്ങളും ചേർന്നാൽ ജയിക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് മോദി. കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ഇന്ത്യ ഫയൽസ്’ പോഡ്‌കാസ്റ്റ്...

BJP Planning to Establish Certain Criteria for Candidates in the 2024 Elections. Hear more in the new episode of Malayala Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas' 'India Files' podcast...

manorama podcast,podcast manorama,india files,desheeyam,jomy thomas,malayalam podcast,prime minister,narendra modi,