‘ഇന്ത്യ’യെ ‘ഭാരത്’ ആക്കാനുള്ള കേന്ദ്രനീക്കം

‘ഇന്ത്യ’യെ ‘ഭാരത്’ ആക്കാനുള്ള കേന്ദ്രനീക്കം

‘ഇന്ത്യ’ ഒഴിവാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ‘ഭാരത്’ എന്നു മാത്രമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം. ജി20 ഉച്ചകോടിക്കെത്തുന്ന രാഷ്ട്രനേതാക്കൾക്കു രാഷ്ട്രപതി നൽകുന്ന വിരുന്നിനുള്ള ക്ഷണക്കത്തിൽ ‘പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത്’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചത് ഇതിനു സൂചനയായി. കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...

The central government has moved to drop the country's name 'India' and change to 'Bharat'. This is indicated by the use of the word 'President of Bharat' in the invitation to the banquet given by the President to the leaders of the G20 Summit. Hear more in the new episode of Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomi Thomas' 'Desheeyam' podcast...

Political podcast,Manorama podcast,Malayalam podcast,Podcast,India vs Bharat,