Live in relationship | Khuspus with Omkar | Sunil Sukhtankar & Dr.Shirisha Sathe | Marathi Podcast

Live in relationship | Khuspus with Omkar | Sunil Sukhtankar & Dr.Shirisha Sathe | Marathi Podcast

Live in relationship म्हणजे फक्त बंधनं नसलेलं नातं का? लग्नसंस्था आणि live in ह्यात काय फरक आहे? Live in म्हणजे लग्नाआधीचा stepping stone आहे का? Live in relation चा विचार करताना त्याबरोबर येणारे challanges, नात्यामागच्या insecurities, legal मुद्दे, समाजातले नातेसंबंध ह्या सगळ्यावर आपण सुनील सुकथनकर (Filmmaker) आणि डॉ. शिरिषा साठे ह्यांच्याबरोबर खुसपुस केली आहे. 

Credits:
Guests: Sunil Sukthankar (Filmmaker), Dr.Shirisha Sathe.
Host: Omkar Jadhav.
Creative producer: Shardul Kadam 
Editor: Shrutika Mulay
Edit Assistant: Mohit Ubhe.
Intern: Sohan Mane.
Social Media Manager: Sonali Gokhale.
Legal Advisor: Savani Vaze 

Connect with us: 
Twitter: https://twitter.com/amuk_tamuk
Instagram: https://www.instagram.com/amuktamuk/
Facebook: https://www.facebook.com/amuktamukpodcasts
Spotify: Khuspus
#AmukTamuk #MarathiPodcasts #Khuspus

ats,