Guilt | Khuspus with Omkar | Emotions Crash course | EP 1| Dr.Bhooshan Shukla #MentalHealth #podcast

Guilt | Khuspus with Omkar | Emotions Crash course | EP 1| Dr.Bhooshan Shukla #MentalHealth #podcast

अपराधीपणाची भावना नक्की कुठून येते? त्यामध्ये सामाजिक मूल्यं नक्की काय role play करतात? Guilt मध्ये जेव्हा आपण गुरफटलेलो असतो तेव्हा त्यातून कसं बाहेर यायचं? बऱ्याचदा, अपराधीपणा हा आपण ओढवून घेतलेला असतो की समाजाने लादलेल्या norms मुळे आलेला असतो? अशा आपल्याला सतावणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर आम्ही चर्चा केलीये मनोरोगतज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल ह्यांच्यासोबत.

#AmukTamuk #MarathiPodcasts #Khuspus #mentalhealth #mentalhealthawareness 

Credits : 
Guest: Dr. Bhooshan Shukla 
Host: Omkar Jadhav 

Creative Producer: Shardul Kadam
Editor: Mohit Ubhe 
Edit Supervisor: Tanwee Paranjpe 
Asst. Editor: Shrutika Mulay 
Intern: Sohan Mane
 
Connect with us: 
Twitter: https://twitter.com/amuk_tamuk
Instagram: https://www.instagram.com/amuktamuk/
Facebook: https://www.facebook.com/amuktamukpodcasts
Spotify: Khuspus

ats,