Divorce | Khuspus with Omkar Jadhav | EP 10| Marathi Podcast | Adv. Shaheen Shinde, Dr. Sagar Pathak

Divorce | Khuspus with Omkar Jadhav | EP 10| Marathi Podcast | Adv. Shaheen Shinde, Dr. Sagar Pathak

घटस्फोट म्हणजेच Divorce चं प्रमाण हल्ली वाढलंय का?
काय कारणांमुळे घटस्फोट घेता येऊ शकतो? याबाबतचा कायदा काय म्हणतो?
घटस्फोट घेताना पालक लहान मुलांची फरफट करतात का? 
घटस्फोटानंतर नव्याने आयुष्याला कशी सुरुवात करावी? 
या विषयांवर आम्ही केली आहे 'खुसपुस' ऍड. शाहीन शिंदे आणि डॉ. सागर पाठक यांच्यासोबत.

#AmukTamuk #MarathiPodcast #Divorce 

Credits:
Host: Omkar Jadhav,
Guest: 
Adv. Shaheen Shinde, Senior Lawyer, Mediator 
Dr. Sagar Pathak, Gynaecologist, Marriage Counsellor 
Editor: Shrutika Muley
Edit Supervisor: Tanwee Paranjpe
Asst. Editor: Mohit Ubhe
Intern: Sohan Mane

Connect with us: 
Twitter: https://twitter.com/amuk_tamuk
Instagram: https://www.instagram.com/amuktamuk/
Facebook: https://www.facebook.com/amuktamukpodcasts
Spotify: Khuspus

ats,