നിയമസഭയിലെ ഗവർണർ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ
KeraleeyamNovember 17, 202200:11:49

നിയമസഭയിലെ ഗവർണർ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ

തീപ്പൊരി വീണെങ്കിലും തീയായി പടർന്നില്ല എന്ന പോലെയായി എൽഡിഎഫിന്റെ രാജ്ഭവൻ ഉപരോധം. സോളർ സമരവേളയിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്ക പ്രതീതിയാണ് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകിയതെങ്കിലും ആ ശൗര്യം കാണാനുണ്ടായില്ല. പിന്നെയെന്തുണ്ടായി , കേൾക്കാം. നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സുജിത് നായർ

 

sujith nair, keraleeyam, open vote, politics, governor, kerala, issue with govt of kerala,