കോൺഗ്രസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം
KeraleeyamSeptember 14, 202200:11:28

കോൺഗ്രസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം

കെ പി സി സിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റിനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള യോഗം തുടങ്ങുന്നു. കോൺഗ്രസിൻറെ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

keraleeyam, sujith nair, malayalam podcast, manorama podcast, kerala podcast, kpcc, congress in kerala, congress in india,