ചായയും കടിയും അത്ര ചെറിയ പുള്ളികളല്ല
Bull's EyeJuly 27, 202300:05:54

ചായയും കടിയും അത്ര ചെറിയ പുള്ളികളല്ല

നാടുമുഴുക്കെ കുളവാഴ പോലെ പടർന്നുപിടിച്ച കച്ചവടം ആകുന്നു ചായയും കടിയും. ഇതിനു മുൻപ് ആരും ചായക്കട നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു തോന്നും ചായത്തട്ടുകളിലെയും ബങ്ക് കടകളിലെയും തിരക്കു കണ്ടാൽ. റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മുളച്ചു വളർന്നു പന്തലിച്ചു പുഷ്പിച്ച ചായ–കടി കടകൾ പക്ഷേ ഹൈവേ വികസനം വന്നപ്പോൾ താൽക്കാലിക ഹൈബർനേഷനിലായി.
കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോറിന്റെ ബുൾസ് ഐ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ...
The sale of tea and snacks has become hugely popular across the nation. If you look at the crowd at the tea stalls and bunk stores, it appears like no one has ever run a tea shop before. Tea and snack stores were abundant on both sides of the street, but when the construction of the motorway began, they temporarily went into hibernation. Listen more about this special scenario on Manorama Online Podcast. Here talking P Kishore

manorama podcast,podcast manorama,bullseye podcast,podcast bullseye,p.kishore,