Basic Goshti With Indrajeet

Basic Goshti With Indrajeet

'बेसिक गोष्टी with Indrajeet' हा खास असा podcast आहे ज्यामध्ये आपल्या दैनदिन आयुष्यातील अत्यंत बेसिक गोष्टींबद्दल गप्पा मारणार आहोत, ज्या साधारांतः आपण फाट्यावर मारतो. वैज्ञानिक सूचना: हा काही आयुष्याचं सत्व वगैरे देणार नाहीये :P It's a very special podcast series with Indrajeet More. It talks about basic things you discuss with friends or basics one needs to know in life so basically it's about the BASICS OF LIFE in general. :P This is going to be about our daily life activities which affect us directly/indirectly that are generally taken for granted.

Dating and Gen Z | Basic Goshti with Indrajeet EP7 |Hetal Pakhare, Tanvee Abhyankar |Marathi Podcast
Basic Goshti With IndrajeetSeptember 05, 2023x
7
00:50:5546.66 MB

Dating and Gen Z | Basic Goshti with Indrajeet EP7 |Hetal Pakhare, Tanvee Abhyankar |Marathi Podcast

हल्लीची तरुण मुलं अर्थात 'Gen Z' यांची Dating बद्दल काय मतं आहेत?  Dating App मधून यांच्या काय अपेक्ष...

Jugaad, Aesthetics and Sustainability | Basic Goshti with Indrajeet | Ep 5 | Marathi Podcast
Basic Goshti With IndrajeetJuly 15, 2023x
5
00:35:2432.46 MB

Jugaad, Aesthetics and Sustainability | Basic Goshti with Indrajeet | Ep 5 | Marathi Podcast

Upcycling म्हणजे नक्की काय?  Sustainability हे पाश्चिमात्य फॅड आहे की आपल्याकडेच पूर्वापार चालत आलेली...

Jugaad, Aesthetics and Sustainability | Basic Goshti with Indrajeet | Ep 5 | Marathi Podcast
Basic Goshti With IndrajeetJuly 13, 2023x
5
00:35:2432.46 MB

Jugaad, Aesthetics and Sustainability | Basic Goshti with Indrajeet | Ep 5 | Marathi Podcast

Upcycling म्हणजे नक्की काय?  Sustainability हे पाश्चिमात्य फॅड आहे की आपल्याकडेच पूर्वापार चालत आलेली...

Nature, Cities and Human | Basic Goshti with Indrajeet | EP 4 | Saili Palande-Datar
Basic Goshti With IndrajeetJune 29, 2023x
4
00:39:5636.61 MB

Nature, Cities and Human | Basic Goshti with Indrajeet | EP 4 | Saili Palande-Datar

शहरीतली माणसं आणि निसर्ग यांचं नातं कसं आहे? काळानुसार शहरी लोकांच्या गरजा कश्या बदलतं गेल्या?  पुण्य...

Khandesh, Education & Marriage | EP 3 | Basic Goshti with Indrajeet with Prakash Mahajan
Basic Goshti With IndrajeetJune 12, 2023x
3
00:44:2540.72 MB

Khandesh, Education & Marriage | EP 3 | Basic Goshti with Indrajeet with Prakash Mahajan

'बेसिक गोष्टी with Indrajeet' हा खास असा podcast आहे ज्यामध्ये आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील अत्यंत बेसिक...

Basic Goshti with Indrajeet| Episode 2 | Household Chores, Cooking | Shardul Kadam, Pradeep Disale
Basic Goshti With IndrajeetMay 11, 2023x
2
00:27:0424.83 MB

Basic Goshti with Indrajeet| Episode 2 | Household Chores, Cooking | Shardul Kadam, Pradeep Disale

'बेसिक गोष्टी with Indrajeet' हा खास असा podcast आहे ज्यामध्ये आपल्या दैनदिन आयुष्यातील अत्यं...

Basic Goshti With Indrajeet | Suvrat Joshi | Grocery shopping, Etiquettes, Civic sense & humour
Basic Goshti With IndrajeetApril 28, 202300:37:2134.23 MB

Basic Goshti With Indrajeet | Suvrat Joshi | Grocery shopping, Etiquettes, Civic sense & humour

'बेसिक गोष्टी with Indrajeet' हा खास असा podcast आहे ज्यामध्ये आपल्या दैनदिन आयुष्यातील अत्यं...