आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee!

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee!

एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसंवादक, प्रयोगशील अरुण देशपांडे. सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहोळ तालुक्यात अंकोली गावाच्या अलिकडे अरुण देशपांडे यांचे विज्ञानग्राम आहे. अर्बन आणि रुरल, म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण यांचा मिलाफ साधणारी रुर्बन जीवनशैली आजच्या जगाला अंगीकारल्याशिवाय पर्याय नाही असे सांगणारे अरूण देशपांडे गेली कित्येक वर्ष एक विज्ञानसंवादक म्हणून विज्ञानाचा प्रचार करीत आहेत. त्यांच्या विचारांना सामावून घेणारी पिशवी अजून तरी तयार झाली नाही. अरुण देशपांडे यांचे अनुभव एका पॉडकास्ट सिरीजच्या पिशवीत बसवण्याचा प्रयत्न.

Arun Deshpande is a passionate and experimenter science communicator. He has established ‘Vidnyangram’ near Ankoli village in Mohol taluka of Solapur district, Maharashtra. For many years as a science communicator Arun Deshpande has been promoting Science. He emphasizes on adopting the concept of ‘Rurban’ lifestyle which is a combination of Rural and urban lifestyle. His thoughts are really very practical and ahead of time that they are very difficult to fit in a fixed frame. This podcast is an attempt to fit Arun Deshpande’s experiences in a fixed frame.

Part 27: Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी!: मेधाताई विजय तुमचाच असेल !

Part 27: Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी!: मेधाताई विजय तुमचाच असेल !

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २७: मेधाताई विजय तुमचाच असेल ! एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञ...

Part 24 Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २४ : बिसलेरी

Part 24 Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २४ : बिसलेरी

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २४ : बिसलेरी एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसंवादक, प्रयोगशी...

Part 22 :Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २२: सफाई में खुदाई है !

Part 22 :Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २२: सफाई में खुदाई है !

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग २२: सफाई में खुदाई है   एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसंवाद...

Part 15: Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee !आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १५: द्रौपदीची सूर्यथाळी

Part 15: Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee !आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १५: द्रौपदीची सूर्यथाळी

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १५: द्रौपदीची सूर्यथाळी    एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसं...

Part 14 : Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee !आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १४: स्क्रॅप बँक

Part 14 : Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee !आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १४: स्क्रॅप बँक

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १४: स्क्रॅप बँक  एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसंवादक, प्रय...

Part 13 : Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १३: एडिसन गेट

Part 13 : Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १३: एडिसन गेट

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १३: एडिसन गेट  एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसंवादक, प्रयोग...

Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! Part 11 आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग ११ : मि. प्रॅक्टिकल भाग -२

Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! Part 11 आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग ११ : मि. प्रॅक्टिकल भाग -२

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग ११ : मि. प्रॅक्टिकल भाग -२ एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसं...

Part 10: Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १0: मि. प्रॅक्टिकल भाग -१

Part 10: Amhee Tumchya Pishwit Mawatach Nhayee ! आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १0: मि. प्रॅक्टिकल भाग -१

आम्ही तुमच्या पिशवीत मावतच न्हायी ! भाग १0: मि. प्रॅक्टिकल भाग -१ एक विज्ञानवल्ली, विलक्षण विज्ञानसंव...